سریالnote bookقسمت پنجم

                                       (سرمیز)

خب داشم میگفتم تو روزنامه چیزی دیدم که باورتون نمیشهتعجب

من(سونیک!!!سونیک!!!)

سونیک (چیه چی شدهتعجب)

من(مصاحبه با امی!!!اونم فردا شب!!)

یک پلک زدم دیدم سونیک رولوستره

من(اون بالاچی کار میکنیمتفکر)

سونیک (یه وقت ایمی رو نیاری اینجا هااسترس)

من(نه بابا نمیارمخوشمزه)

سونیک(اووووف خیالم راحت شد)

من(ببینم تو اصلا ایمی رو دوست داریقلب)

سونیک(کی....من.ن..نهه..باب.بابا...)

من(خیلی خوب باشه)

واز سر میز بلند شدم .

بعد با خودم گفتم(خر خودتی.هرکی ایجوری بگه که کسی رو دوست نداره یعنی دوست دارهخنثی)                                                                                                           من لباس پوشیدم و رفتم برای خرید بلیط مصاحبه با ایمی اما شما دنبال من نیاین شما پیش سونیک بمونین ببینین چیکار میکنهلبخند                                                           سونیک(حالا که این رفت من چیکار کنممتفکراها بزنم شبکه جم حریم سلطان ببینم.)  خرم بانو

-بله سرورم

-تواین فرد را کشته ایسوال

-سلطانم چرا چنین میگویین

-جوابم را بده

من(سلام سونیک برگشتمقلباین شبکه ها چیه نگاه میکنیعصبانی)

و تلویزیون رو خاموش کردم

سونیک (اههههههههههکلافه نمیشد یکم دیرتر میومدی)

قیافه من در اون لحظه(قهقهه)

اووووووه ساعت دوازده است الان پسرعموم میاد خونه

دینگ دینگ!!!

من(اومد)

اومد تو با سونیک سلام علیک کرد به من زنگ بزن

سونیک تلویزیون رو باز روشن کرد خنثی                                               

 من دیگه داره خوابم میبره اینجا تو کانادا خیلی کولرهاشون خوی خنک میکنه جون میده واسه خوابیدن من میخوام بخوابم شب بخیر.                                                                                                                                                                                  ادامه دارد...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 4 نظر / 31 بازدید
سونی

من یه مبارزم! قسمت:3 این داستان:جنگل جادویی! من:(شدیا!هی شدیا![اوغ]) شدیا:(سونی فکر نمیکنی تو این جنگل جادویی هیچ کس جز منو تو نیست؟[خمیازه]) من:(سونیک به خاطر سونیا میاد!) من:(سونیا!خوب نقش بازی کن!خداحافظ!) بعد رفتیم تله گذاشتیم و منتظر شدیم[عینک] سونیا:(کمک!کمک!) 1ساعت[خنثی] سونیا همچنان کمک می خواست! 2 ساعت[منتظر] سونیا همچنان میخواست کمکرو! 3 ساعت![کلافه]دیوانه شدیم!بیاین دیگه! 4ساعت[خمیازه]تصمیم داریم تو این جنگل جادویی بخوابیم! 5ساعت[اوه]با با مردیم از خواب! یهو صدای پا اومد! ترق تروق! من:(شدیا شدیا!اومد اومد!) شدیا:([خواب]چی کی؟[افسوس][خنثی]) من:(سونیک!) سونیک:(سونیا!سونیا!کوشی!) سونیا:(سونیک!نجاتم بده![گریه][گریه]) سونیک:(باشه![تایید]نگران نباش که سونیک فهرمان اینجاست!) بعد تا رفت طنابای سونیا واکنه افتاد تو تله ما و از درخت آویزون شد![بازنده] من:(سونیک؟تو تو گول خوردن مهارت خواصی داری؟[قهقهه][خنثی][نیشخند][خنده]) سونیک در اون لحظه:[خنثی] شدیا:(سونیا بیا برو پیش رفقات!) سونیا رو وا کرد و سونیا عین فشفشه رفت! سونیک:[کلافه][کلافه][کلافه]قصد نداری بازم کنی؟[کلافه][کلافه][کلافه]) من:(نع!) سونیک:.........

سونی

من یه مبارزم قسمت:4 این داستان:متاسفم! سونیک:(سونی هرچی خون داشتم رفت تو مغزم!) من:(متاسفم مگه نگفتی من یه دخترم و حق ندارم کارای قهرمانانه بکنم و توی بببببووووووقققق هم باید یادت باشه که با من در نیوفتی!)(فحشاشو سانسور کردم![نیشخند][نیشخند]) سونیک:(شدیا تو چی؟[خنثی]) شدیا:(خخخخخخخخخخخخخخخخخخ!بازنده بی نوا!معلومه که نجاتت نمی دم!اگمن تجذیت میکنه![شیطان][عینک]) سونیک:([اضطراب]) من:(برم اگمنو بیارم![ابله]) سونیک:(نرو من جوونم آروزو دارم!فردا مساحبه دارم!) من:(متاسفم![مغرور]) سونیک:(نه نه![اضطراب][اضطراب]) من:(باشه بابا باشه! برو!) سونیک:(اطاعت[خرخون]) منو شدیا:(هه ها هه هاها هه هه هه هاها![قهقهه][قهقهه][قهقهه][خنده][خنده][خنده][خنده][قهقهه]) من:(بدو باید بریم خونه!) و عین فشفشه رفتیم خونه![ابرو] شب بود رفتم یه بلیت برای مساحبه گرفتم و رفتم. خوابیدم[خواب] شمام بخوابین فردا ببینیم چی میشه.

Dayana

خیلی باحال بود[گاوچران] مخصوصا اونجایی که سونیک زد حریم سلطان رو ببینه[خنده]

عشق سونیک

داستانات باحاله