سریال(note book)قسمت هفتم

خب باید در رو باز میکردم با اینکه میترسیدماسترس

بلاخره درو باز کردم.اوووف چه کار سختی بود ولی هنوزم میترسماوه

.....(سلام)

من(سلام)

.....(شما علی کریس هستید)

من(بله)

.....(برای مصاحبه با خانم ایمی وقت گرقته بودید)

من(بله همینطوره)

.....(و شماره شما هم226بود)

من(بله......اصلا چرا این هارو میپرسیدمتفکر)

بدون اینکه چیزی بگه رفت!!!

من(سونیکاسترسبنظرت چرا اینارو می پرسید!!!)

 

سونیک(من چه میدونم الان دارم باب اسفنجی می بینم!!!حواسمو پرت نکن!!!)

تق تق تق!!!!!

من(اوه دوباره در میزنن ببینم کیه)

درو باز کردم...ایمی بود!!!

ایمی(اهااااا!!!!این خودتی علی کریس که سونیک رو دزدیدی!!!حالا بگو سونیک کجاست!!!)

من(ک..کی...سونیک...او...اون.ن...اینجا.....نیست.)

من خطاب به سونیک(سونیک!!!چی کار کنم)

سونیک(من میرم تو کمد قایم میشم...تو بیارش تو که شک نکنه)

من(باشه...خب اگه باور نمی کنی بیا داخ رو بگرد ایمیچشمک)

 

ایمی(باشه...برو کنار)

ایمی همههههههههههههههههه جای خونه رو گشت تا اینکه رسید به اتاق من...

ایمی(خب فقط این کمد مونده)

من(ایمی نباید اونجا رو بگردی)                                                                                                                                                                                          ایمی(نکنه سونیک اون داخله...برو کنار!!!!باید اون تورو ببینم!!!شیطان)                                                                                                                                                 وای بچه ها چی کار کنم!!!!!!!!!!!!!!وقت تمام                                                               ادامه دارد...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 1 نظر / 21 بازدید
سونی

یه بیل بردار بوب تو سر امی[قهقهه]